Loading

Doç.Dr.

Şevki ULAMA

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İletişim

ulama@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 7490

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 AKYOL, Ceyhun; ZENGİN, Burhanettin; AKKAŞOĞLU, Süleyman ve ULAMA, Şevki - Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafindan Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.7(2) - pp.637-655 - ISSN : 1624-7215 - DOI : - - - - - 2018 -
2 YAMAÇ, Zeynep; ULAMA, Şevki ve ZENGİN, Burhanettin - Seyahat Acentalarındaki Reklam Faaliyetlerinin Yöneticilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.5(55) - pp.400 - ISSN : 416 - DOI : 10.16992/ASOS.12715 - - - - - 2017 -
3 Fevzi OKUMUŞ, Kurtuluş KARAMUSTAFA, Mehmet SARIIŞIK, Şevki ULAMA ve Oğuz TURKAY - Career Paths of Hotels General Managers in Turkey - Asia Pasific Journal of Tourism Research-- (SSCI) - Vol.21(11) - pp.1214 - ISSN : 1226 - DOI : 10.1080/10941665.2016.1140660 - - - - - 2016 -
4 ZULIPIYAMU, Aishan; ULAMA, Şevki ve KINGIR, Said - Sincan Uygur Özerk Bölgesi Turizm Gelişimine Yönelik Bir İnceleme - Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Vol.7(13) - pp.566-583 - ISSN : 1309 – 954X - DOI : - - - - - 2016 -
5 ULAMA, Şevki - Turizm Tanıtım Broşürlerinde Destinasyon İmajı Analizi: Türkiye Örneği - Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Vol.6(11) - pp.231-246 - ISSN : 1309-954X - DOI : - - - - - 2015 -
6 ULAMA, Şevki; BATMAN, Orhan ve ULAMA,Hülya - Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği - Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Vol.6(12) - pp.339-366 - ISSN : 1309 – 954X - DOI : - - - - - 2015 -
7 Demirdelen, D. ve Ulama, Ş. - Demografik Değişkenlerin Kariyer Tatminine Etkileri: Antalya’da 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - Sakarya Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi - Vol.1 - pp.65 - ISSN : - DOI : - Aralık - - - - 2013 -
8 Karamustafa, K. ve Ulama, Ş. - Measuring The Seasonality with The Comparison of Different Methods in The Case of Turkish Tourism - EuroMed Journal of Business - Vol.5 - pp.191 - ISSN : 1450-2194 - DOI : http://dx.doi.org/10.1108/14502191011065509 - - - - - 2010 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 UZUT, İsmail ve ULAMA, Şevki - Ulusal Turizm Tanıtım Filmlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye ve İspanya Örneğ - Journal of Recreation and Tourism Research - Vol.4(1) - pp.407-415 - ISSN : 2148-5321 - DOI : - - - - - 2017 -
2 Karamustafa, K. ve Ulama, Ş. - Turizmde Uzun Dönemli Görüşe Sahip Olmak - Kamu Mevzuatı: Aylık Yönetim, Hukuk ve Maliye Dergisi - Vol.1 - pp.49 - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 -
3 Karamustafa, K.; Biçkes D. M. ve Ulama, Ş. - Türkiye'deki Konaklama İşletmelerinin Web sayfalarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma - Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi - Vol.19 - pp.51 - ISSN : - DOI : - - - - - 2002 - SAU
4 Sarıışık, M. ve Ulama, Ş. - Determining Menu Prices in Food and Beverage Industry - Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dergisi - Vol.2 - pp.17 - ISSN : - DOI : - - - - - 2001 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 ZENGİN, Burhanettin; ULAMA, Şevki; DURSUN, Cihan ve EROĞUL, Ceylan - Helal Turizm Konseptli Otel İşletmelerinin Tanıtımında Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 AKKAŞOĞLU, Süleyman; AKYOL, Ceyhun; ULAMA, Şevki ve ZENGİN, Burhanettin - Öğrencilerin Yaşadıkları Bölgeye İlişkin Destinasyon İmaj Algılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Arhavi MYO Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
3 ŞENGEL, Ümit ve ULAMA, Şevki - Otobüs Firması Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Algıları ve Tekrar Satın Alma Davranışlarının Nedenleri Üzerine Bir Araştırma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
4 AKYOL, Ceyhun; ZENGİN, Burhanettin; AKKAŞOĞLU, Süleyman ve ULAMA, Şevki - Destinasyon Pazarlamasında İmajın Rolü, Doğu Karadeniz Bölgesinde Eğitim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
5 AKKAŞOĞLU, Süleyman; ULAMA, Şevki - İşgörenlerin Çalışma Koşulları ve İş Tatmini: İstanbul’da Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
6 SALHA, Hamide; DEMİRKOL, Celal; ULAMA, Şevki - Tekirdağ İlinde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi ve İlin Tanıtımına Katkıları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
7 Sevki Ulama - Turizm Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
8 Erhan Boğan; Şevki Ulama; Mehmet Sarıışık - Zincir ve Grup Otel İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerini Duyurmada Web Sitelerinin Etkinliği Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
9 YENİŞEHİRLİOĞLU, Emirhan; ERDOĞAN, Çağrı; ŞAHİN, Sedat ve ULAMA, Şevki - E-Spor Etkinliklerinin Turizm Potansiyelini Belirlemeye Yönelik Kavramsal Bir Çalışma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
10 ULAMA, Şevki; BİLİRGEN, Tuğgin - Konaklama Sektörüne Yönelik Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Çalışmalarına İlişkin İşgören Algılamaları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
11 SOLMAZ, Seyit Ahmet; ULAMA, Şevki - Türkiye'de Turizm Eğitim-Öğretiminde Mevcut Durum Üzerine Analitik Bir Değerlendirme - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
12 Sarıışık, M.; Ulama, Ş.;Nergiz, H.ŞEVKİ ULAMA; MEHMET SARIIŞIK; MEHMET SARIIŞIK; ŞEVKİ ULAMA; - Duygusal Emek: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 ALTAŞ, Aysu; EROĞUL, Ceylan ve ULAMA - Sanal Müzelerin Kültürel Miras Turizmi Kapsamında Kullanımı: Türkiye‟deki Mevcut Durum Üzerine Bir Araştırma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 EROĞUL, Ceylan; ULAMA, Şevki - Devremülk/Devre Tatil İşletmelerine Yönelik Müşteri Şikâyetlerinin Analizi: Bir Şikâyet Web Sitesi Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 Karaca Mina Durdu ve Şevki Ulama - Lisans Düzeyinde Turizm Öğrenimi Gören Öğrencilerin Sektöre Yönelik Tutumları: Staj Eğitiminin Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
3 Ceyhan, M. Said; Ulama, Şevki - Filyos Projesinin Lojistik Üs Olarak Revize Edilmesi ve Bölgesel Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
4 Baş, M. ve Ulama, Ş.ŞEVKİ ULAMA; - Türkiye'de Engelli Turizm Pazarındaki Farklı Talep Özelliklerinin Analizi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
5 Özata, E. ve Ulama, Ş.ŞEVKİ ULAMA; - Türk Mutfak Kültürünün ve Türk Mutfağına İlişkin Pazarlama Stratejilerinin Eko- Gastronomi Bağlamında Değerlendirilmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
6 Baş, M. ve Ulama, Ş.ŞEVKİ ULAMA; - Hedef Pazar Olarak Engelli Turizm Pazarinin Analizi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
7 Ulama, Ş. ve Birer Ş. - Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Turizme Entegrasyonu: Marmara Bölgesi Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 17 Nisan 2013 - 2013 -
8 Mehmet SARIIŞIK, Şevki ULAMA, Serkan POLAT - Sakarya İli Turizm Sektörünün Rekabetçilik Analizi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 5-8 Aralık 2013 - 2013 -
9 Karamustafa, K. ve Ulama, Ş. - Türkiye'deki Seyahat Acentalarının İnternet Web Sayfalarının İçerik Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 16-20 Kasım 2005 - 2005 - SAU
10 Sarıışık, M. ve Ulama, Ş. - Kuşadası’nda Faaliyet Gösteren 4-5 Yıldızlı Oteller ile 1.-2. Sınıf Tatil Köylerinin İşgören Bulma ve Seçme Yöntemleri”, , 20-37, Nevşehir. - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 24-26 Kasım 2000 - 2001 - SAU
11 Sarıışık, M. ve Ulama, Ş. - 2000’li Yıllarda Türkiye’de İç Turizm Hareketlerine Yönelik Turist Talebinin Analizi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 22-23 Nisan 2000 - 2000 - SAU
12 Sarıışık, M. ve Ulama, Ş. - İç Turizm Katılımcılarının Turistik Harcama Davranışlarının Analizi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 2-3 Kasım 2000 - 2000 - SAU
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 ERDOĞAN, Çağrı; ULAMA, Şevki - Turistik Deneyimlerin Kimlik Gelişimi Üzerindeki Etkisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 SALHA, Hamide; ULAMA, Şevki - Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3 BAŞ, Merve; ULAMA, Şevki - Algılanan Hizmet Kalitesi Boyutlarının Ağızdan Kulağa İletişim Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Mahir NAKİP Şevki ULAMA - "Turizm Talebinin Planlanması" içinde Turizmde Politika ve Stratejiler - Değişim Yayınları - Vol. - pp.125-165 - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 ULAMA, Şevki - "Turizm ve İletişim" içinde Turizm İletişimi - Detay Yayıncılık - Vol. - pp.1-32 - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
3 ULAMA, Şevki ve UZUT, İsmail - "Pazarlama Aracı Olarak Gastronomi" içinde Gastronomi Bilimi - Detay Yayıncılık - Vol. - pp.187-209 - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
4 ULAMA, Şevki - "Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Fiyatlandırma" içinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü - Detay Yayıncılık - Vol. - pp.145-183 - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
5 ULAMA, Şevki ve ARSLAN - “Uluslararası Seyahat İşletmelerinde Pazarlama”. İçinde: Uluslararası Seyahat İşletmeciliği - Detay Yayıncılık - Vol. - pp.177-203 - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
6 ULAMA Şevki - Küreselleşme ve Uluslararası İşletmecilik (s. 9-37), içinde BATMAN, Orhan (Ed.) Uluslararası Otel İşletmeciliği - Değişim Yayınları - Vol. - pp.304 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
7 ERDOĞAN Çağrı ve ULAMA Şevki - Uluslararası Otelcilikte Kültürel Farklılığın Yönetilmesi (s. 145-166), içinde BATMAN, Orhan (Ed.) Uluslararası Otel İşletmeciliği - Değişim Yayınları - Vol. - pp.304 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
8 ZENGİN Burhanettin ve ULAMA Şevki - Müşteri İlişkileri Yönetimi (s. 395-427), içinde KILIÇ, Burhan ve Öter, Zafer (Ed.) Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar - Beta Yayınları - Vol. - pp.644 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
9 HALİS, Muhsin ve ULAMA, Şevki - Temel İşletmecilik Kavramları ve Turizm (s. 19-50), içinde ZENGİN, Burhanettin ve DEMİRKOL, Şehnaz (Ed.) Turizm İşletmeleri, 3. Baskı - Değişim Yayınları - Vol. - pp.571 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
10 ULAMA, Şevki - Kongre, Fuar ve Etkinlik işletmeleri (s. 463-484), içinde ZENGİN, Burhanettin ve DEMİRKOL, Şehnaz (Ed.) Turizm İşletmeleri, 3. Baskı - Değişim Yayınları - Vol. - pp.571 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
11 BAŞ, Merve ve ULAMA, Şevki - Uluslararası Otel İşletmeciliği içinde Uluslararası Otel Sınıflandırma Kriterleri - Değişim Yayınları - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
12 Ulama, Ş.; Karamustafa, K. ve Erbaş, E. - Profesyonel Restoran Yönetimi - Detay - Vol. - pp.229 - ISSN : - DOI : - Nisan - - - - 2010 - SAU
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Karamustafa, K.; Güllü, K.; Acar, N ve Ulama, Ş. - Konaklama İşletmelerinde Pazar Odaklılık Uygulamaları - Detay - Vol. - pp.198 - ISSN : - DOI : - Mart - - - - 2010 - SAU
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 - Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi-Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma - - Vol.10.000 - pp. - ISSN : - DOI : 1 - - - - 2015-60-02-0110 - 2017 -
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Sakarya Üniversitesi - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Master Planı - - Vol.80000 - pp. - ISSN : - DOI : 1 - - - - - 2011 -
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 - TURİZMDE POLİTİKA VE STRATEJİLER - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 - Turizm ve İletişim - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
9.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 - Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 - Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
3 - Turizm & Araştırma Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
4 - UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri Ve Akademik Bilimler Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
5 - Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
6 - Turizm & Araştırma Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
7 - The Journal of Business Science (jobs) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
8 - Bartın Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
9 - Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
10 - Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
11 - The Journal of Business Science (jobs) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
12 - Elektronik Mesleki Gelisim Ve Arastırmalar Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
13 - Akademik Bakıs Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
14 - Akademik Bakıs Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
15 - Akademik Bakıs Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
16 - Turizm & Arastırma Dergisi (TURAR) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
17 - Bartın Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
18 - Bartın Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
19 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2015, Sayı 7. - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
20 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
21 - Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 11 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
22 - Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
23 - Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
24 - Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
25 - Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 49 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
26 - Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 49 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
27 - Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 51 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
28 - The Journal of Business Science (jobs) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
29 - TURAR-Turizm & Araştırma Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
30 ŞEVKİ ULAMA; ŞEVKİ ULAMA; - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
31 ŞEVKİ ULAMA; - TURAR-Turizm & Araştırma Dergisi - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
32 ŞEVKİ ULAMA; - TURAR-Turizm & Araştırma Dergisi - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
33 ŞEVKİ ULAMA; - Yönetim Bilimleri Dergisi - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
34 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
9.9-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
10.3-ALANINDA YURTİÇİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 Şevki Ulama - Milli Eğitim Bakanlığı Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesi Devlet Parasız Yatılı Öğrenim Bursu, 1983-1986. - Milli Eğitim Bakanlığı - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 1983 - SAU
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - 2018-Müze Tanıtım Faaliyetlerine Yönelik Bir Araştırma (Ihlara Vadisi ve Derin Kuyu Yeraltı Şehri Örneği) - Ceylan EROĞUL - Vol. - pp. - ISSN : Yard.Doç.Dr. Aysu ALTAŞ - DOI : - - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı - 2017 -
2 - Azerbaycan–Naftalan Bölgesinin Sağlık Turizmi Açısından Elmas Modeliyle İncelenmesi - Pervan HEYDAROV - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı - 2016 -
3 - Yöneticilerin Kariyer Tatminine İlişkin Görüş ve Algılamaları: Antalya’da 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma - Derya Demirdelen - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Turizm İşletmeciliği - 2013 -
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 - Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Yiyecek Ve İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma - Hamide SALHA - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı - 2017 -
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - YİYECEK İÇECEK MALİYET KONTROLÜ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - BESLENME VE GIDA HİJYENİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - YİYECEK İÇECEK MALİYET KONTROLÜ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - TURİZM İNGİLİZCESİ III - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - BESLENME VE GIDA HİJYENİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - TURİZM İNGİLİZCESİ III - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - TURİZM İNGİLİZCESİ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
9 - TURİZM İNGİLİZCESİ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
10 - BANKET SATIŞ VE ORGANİZASYONU - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
11 - BANKET SATIŞ VE ORGANİZASYONU - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
12 - TURİZM İNGİLİZCESİ II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
13 - TURİZM İNGİLİZCESİ II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
14 - MESLEK EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.6 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
15 - TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
16 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
17 - MESLEK EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.6 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
18 - MESLEKİ UYGULAMALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
19 - TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
20 - TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
21 - MESLEKİ UYGULAMALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
22 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
23 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
24 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
25 - ÖZEL İLGİ TURİZMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
26 - TURİZM İNGİLİZCESİ II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
27 - TURİZM İNGİLİZCESİ II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
28 - KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜNDE ÖRNEK OLAY ANALİZLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
29 - KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜNDE ÖRNEK OLAY ANALİZLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
30 - KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜNDE ÖRNEK OLAY ANALİZLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
31 - ÖZEL İLGİ TURİZMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
32 - ÖZEL İLGİ TURİZMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
33 - TURİZM İNGİLİZCESİ II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
34 - TURİZM İNGİLİZCESİ II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
35 - TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
36 - YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
37 - TURİZM İNGİLİZCESİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
38 - TURİZM İNGİLİZCESİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
39 - TURİZM İNGİLİZCESİ III - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
40 - BANKET SATIŞ VE ORGANİZASYONU - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
41 - TURİZM YATIRIMLARI VE PROJE ANALİZİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
42 - YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
43 - TURİZM İNGİLİZCESİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
44 - TURİZM İNGİLİZCESİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
45 - TURİZM İNGİLİZCESİ III - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
46 - KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜNDE ÖRNEK OLAY ANALİZLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - TURİZMİN GÜNCEL SORUNLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - MENÜ PLANLAMASI VE ANALİZİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - TURİZMDE PAZARLAMA SİSTEMLERİ VE TANITIM POLİTİKAL - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - TURİZMİN GÜNCEL SORUNLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - TURİZMİN GÜNCEL SORUNLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - TURİZMDE YATIRIM VE PROJE ANALİZİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - ULUSLARARASI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
9 - ULUSLARARASI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
10 - TURİZMDE YATIRIM VE PROJE ANALİZİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
11 - YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
12 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
13 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 ŞEVKİ ULAMA; - Sezginler Anadolu Meslek Lisesi Turizm Haftası Panel Koordinatörlüğü - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
2 ŞEVKİ ULAMA; - 13 Geleneksel Turizm Paneli (11 Nisan 2014) Bilim Kurulu Üyeliği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
3 - V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 -
4 - XIII. Ulusal Pazarlama Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 -